ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԽԱՂԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ
2016 թվականի նոյենբերի 1–ից դեկտեմբերի  31-ը, կատարելով գնումներ Ռոսիա Մոլի խանութներից, կկարողանաք մասնակցել 2017թ.-ի հունվարի  18-ին կայանալիք խաղարկությանը: Խաղարկությանը մասնակցելու կտրոն կստանան բոլոր այն հաճախորդները, ովքեր կկատարեն նվազագույնը 5 000 (հինգ հազար) ՀՀ դրամի գնում, իսկ խաղարկության ողջ ընթացքում գնումների հանրագումարը պետք է կազմի 20.000 (քսան հազար) ՀՀ դրամ: Յուրաքանչյուր մասնակից կարող է ստանալ խաղարկության անսահմանափակ քանակությամբ կտրոններ:
– 20 000 և ավելի ՀՀ դրամի ՀԴՄ կտրոն հավաքագրելու դեպքում հաճախորդի անձնական տվյալները և ՀԴՄ կտրոնները պետք է ներկայացվեն Ռոսիա Մոլի տեղեկատու բաժին, որտեղ Մոլի աշխատակիցները՝ ՀԴՄ-ները վերցնելուց և տվյալները գրանցելուց հետո, կտրամադրեն խաղարկության կտրոն:
– Խաղարկությանը մասնակցող բոլոր ՀԴՄ-ները, մինչև խաղարկության ավարտը, մնում են տեղեեկատու բաժնում և կարող են հետ վերադարձվել միայն խաղարկության ավարտից հետո՝ խաղարկության մասնակցի պահանջով: Մինչև խաղարկության ավարտը, մասնակցի կողմից ՀԴՄ կտրոնը հետ պահանջելու և ստանալու դեպքում, նրան տրամադրված նախկին կտրոնը անվավեր է ճանաչվում:
– 60.000 (վաթսուն հազար) ՀՀ դրամը գերազանցող միանվագ ՀԴՄ կտրոններ ներկայացնելու դեպքում գնորդը կարող է ստանալ ոչ ավել, քան խաղարկության 3 կտրոն:
– Խաղարկության հաղթողները կստանան տասը  iphone 7-եր

– Մրցանակը ստանալու համար հաղթող ճանաչված մասնակիցը պետք է անձամբ ներկա գտնվի խաղարկությանը և ներկայացնի համապատասխան անձը հաստատող փաստաթուղթ և խաղարկության կտրոն:
– Խաղարկության կտրոններ ստանալու վերջնաժամկետն է՝ 2016թ. դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ:
– Խաղարկությունը տեղի կունենա 2017թ.հունվարի 18-ին՝ ժամը 19:00-ին, Ռոսիա Մոլում:
– Ռոսիա Մոլի, ինչպես նաև Ռոսիա Մոլի վարձակալների աշխատակիցների և իրենց առաջին կարգի բարեկամների խաղարկությանը մասնակցությունն արգելվում է: